Dagboek Basisschool

Wat is dit?

Rik wordt dit jaar 12, hij moet eigenlijk naar het voortgezet onderwijs, we bekijken 2 scholen en onze keuze valt op de Hart de Ruyterschool. Voortgezet onderwijs van RENN 4. Na overleg is besloten dat, omdat Rik bijna een jaar in de sluisgroep heeft gezeten, hij nog erg jong is voor zijn leeftijd en er een directeurswisseling is op de Hart de Ruyterschool, hij nog een jaar op zijn basisschool kan blijven om zich beter te kunnen voorbereiden op het voortgezet onderwijs.

Rik komt bij meester Jaap in de klas, er zal worden geprobeerd Rik zoveel mogelijk van zijn achterstand in te laten halen.
Rik heeft het heel erg naar zijn zin in deze klas en heeft een hele goede steun aan de stagiare, maar zijn vooruitgang gaat langzaam.

Halverwege het jaar worden wij uitgenodigd voor een gesprek bij Rik zijn orthopedagoge Bieneke. Hier hebben wij het gehad over de geringe vooruitgang van Rik en dat er een ander juf was, juf Marijke, die een wat rustigere klas had en dacht dat zij wel wat meer met Rik kon. De keuze was natuurlijk aan ons zelf. Bij meester Jaap had Rik zijn plekje gevonden, maar zou hij niet veel meer bij leren, omdat de klas te druk was, of we kozen ervoor dat hij nog wel meer zou leren en dan zou Rik over moeten stappen naar de klas van juf Marijke, een andere orthopedagoge, Marleen zou Rik verder begeleiden.

Later hoorde ik dat meester Jaap niet blij was met deze overstap, terwijl wij de indruk hadden dat dit eerst was overlegd met desbetreffende leerkrachten. Ook zag juf Marijke op dat moment nog niet zo in waarom verschillende mensen het zo moeilijk hadden met Rik. Dit hoorden wij natuurlijk ook pas nadat de beslissing was genomen.

Rik is een jongen met een complexe informatie verwerkings stoornis. Hij heeft ADHD, PDD-NOS en kenmerken van NLD. Rik is extreem gevoelig voor prikkels. Hoe groter een klas, hoe meer prikkels.

Juf Marijke zag het helemaal zitten en kwam, omdat ik ook taxichauffeuse ben bij deze school bijna elke dag wel even vertellen hoe het ging. Eerst was alles goed en leuk. Na enige tijd veranderde dit en zag ze toch wel in dat lesgeven aan Rik moeilijk was.
Nog even later moest ik zelf mee met uitstapjes om Rik te begeleiden, want anders mocht hij niet met de groep mee. Dit heb ik 2 keer gedaan en ik heb Rik een woensdagochtend zelf in de klas begeleid met rekenen. Dit ging heel goed.

Juf Marijke werd ziek. Op maandag gaf ze al nooit les, dan was juf Cora de vaste leerkracht. Zij had het altijd al moeilijk met Rik, hij luisterde niet zo goed naar haar en Rik heeft het altijd al moeilijk gehad als er een vervanger voor de klas stond. Toch zat daar de laatste tijd verbetering in.

Rik is de laatste week van maart en de eerste week van april medicatie vrij geweest en heeft toen weer 2 weken bij meester Henk van de sluisgroep gezeten. Dit ging heel goed. Henk benadrukte toen nog dat het best wou met Rik, maar dat je hem veel structuur en zekerheid moest bieden en dat je voor dit soort kinderen een speciaal plekje in je hart moet hebben en dat je dan best wat met ze kunt bereiken.

Rik kreeg op 7 april zijn nieuwe medicijnen en op 13 april begon de school weer na de paasvakantie. Rik zou weer beginnen in de klas van juf Marijke. Dat begon al niet goed. Juf Marijke was ziek en onze nieuw orthopedagoge Marleen, stond ons al op te wachten. Rik moest eigenllijk maar weer mee naar huis, want er was geen plaats voor hem. Ik heb er toen op aangedrongen dat hij dan bij meester Jaap in de klas kon, Rik had zich immers al helemaal verheugd op school. Meester Jaap vond het geen probleem, de rest van de week was juf Cora er.

Maandag 19 april om 14.15 uur.
Ik kom Rik ophalen van school, ik praat met juf Cora, het was best goed gegaan al was hij wel uit voorzorg bij juf Martha geweest, maar dat was verder ook goed gegaan en ze was best tevreden en Rik ook. Ze zegt nog tegen Rik, morgen is juf Marijke er weer. Tot morgen.

Maandag 19 april 15.50 uur
Ik word gebeld door juf Martha, coordinator van de school, Rik hoefde niet meer op school te komen.
Ik was met stomheid geslagen.

Dinsdag 20 april 14.15
Ik ga naar juf Cora en vraag om uitleg. Ze zegt, ik heb toch gezegd dat Rik uit voorzorg naar juf Martha is geweest. Waarop ik zeg. Het ging toch goed en je zei toch tot morgen Rik.
Dat klopte wel maar het ik had het niet goed begrepen en zij wist toen nog niet dat Rik de volgende dag niet weer mocht komen, want dat was later op de middag beslist.
Juf Marijke komt erbij, helemaal verontwaardigd, zo kon je niet de kinderen omgaan en ze zei dat ze hier niets van wist. Ik zeg nou, dat is prima, morgen moet Rik naar het ziekenhuis dus dan zie je hem donderdag wel weer. Dat was goed. Ik zou wel aan de psychiater vragen of hij mogelijkheden wist om beter met Rik om te gaan.

Woensdag 21 april 10.00 uur
We hebben een afspraak met de psychiater, we hebben het over de nieuwe medicijnen en ik vertel hem dat het op school niet zo goed gaat en dat de juf om advies vraagt. Hij antwoord, de medicijnen zijn nog niet goed ingesteld, maar dat hij wel de indruk heeft dat ze werken. De dosis wordt verhoogd en dat moet ook goed op Rik zijn gedrag werken. Hij vraagt of ik dat door wil geven aan de juf en dat als zij vragen heeft, zij ook contact met hem mag opnemen.

woensdag 21 april 16.15 uur.
Juf Martha beld, ze hebben een vergadering gehad en Rik hoefde niet meer terug te komen op school hadden ze besloten. Hij kon Maandag, Dinsdag en Woensdag proefdraaien op het Z.M.O.K. Ik vraag haar, wie hebben dat besloten. Dat waren juf Cora, juf Marijke, orthopedagoge Marleen en zijzelf. Ik vertel haar dat ik die dag ervoor net met juf Marijke had gepraat en dat ik hier niets van snapte. Juf Martha zei dat wij de volgende dag om 11.00 voor een gesprek langs konden komen. We moesten Rik dan meenemen, want dan kon zij hem die dag zijn nieuwe school nog laten zien.

Donderdag 22 april 11.00 uur.
Rik, mijn man en ik zijn bij school. Wie komen wij daar tegen? Orthopedagoge Siebrich van het Z.M.O.K. waar wij al 6 weken contact mee zochten om die school eens te kunnen bekijken en over hun manier van lesgeven te praten, om te zien of dat eventueel een geschikte school voor Rik zou zijn als hij naar het voortgezet onderwijs moest. Wij hadden gehoord dat ze op die school wat meer op de praktijk gericht waren, terwijl de Hart de Ruyterschool meer theoretisch ingesteld is. Toevallig stond Siebrich buiten met meester Henk te praten en die stelde haar aan ons voor. We wisten niet meer wat we er van moesten denken.

We zijn naar juf Martha gegaan. We waren uitgenodigd voor gesprek, maar zo kon je het niet noemen. Ze hadden alles al geregeld en er werd ons ook gezegd dat we geen keus hadden. Ik zei, dat wij al zolang contact zochten met Siebrich en dat zij nu alles achter onze rug om geregeld hadden.
Ook zei ik, als wij op onze beurt Rik zomaar een week van school zouden houden, zij een leerplichtambtenaar in zouden schakelen. Het antwoord was dat wij dat ook konden doen en dat zij dan zouden zeggen dat Rik handelingsverlegen was en daarmee was de kous af. Toen wij verdere informatie wilden hebben over hoe verder, vertelde zij dat ze na die 2 proefdagen (woensdag moest Rik naar het ziekenhuis), dat Rik op het Z.M.O.K. mee mocht draaien ze een beslissing zouden nemen of ze hem wel of niet wilden hebben. Dus vraag ik, en als dat niet het geval is? Dan zouden ze ook nog proberen of hij binnen het ziekenhuis naar school kon.

Dit zou dan geregeld worden door weer een andere orthopedagoge Jojanneke. Als dat ook niet kon wilde de school Rik op een zorgboerderij plaatsen. Toen ik aangaf dat daar geen scholing bij zat en dat Rik nog 13 moest worden, werd dat eerst tegen gesproken, maar ik zei dat ik dat al uitgezocht had. Het antwoord was toen, dan ontheffen we hem wel uit zijn leerplicht. We moesten vooral wel inzien dat ze dit alles voor Rik deden. Wij gingen met een rotgevoel weg en lieten Rik achter, zodat hij de nieuwe school kon bekijken, meester Jeroen, die Rik daar dan zou krijgen was er niet en het gebouw kende Rik wel, want daar had hij al 2 jaar les gehad, toen het Z.M.O.K. daar nog niet inzat.

Donderdag 22 april 14.15 uur
Ik kom Rik ophalen uit school, de desbetreffende leraren blijven op een afstandje, alleen juf Marha komt met Rik mee en verteld hoe leuk het was op de andere school.

Vrijdag 23 april

Rik zit thuis, hij is niet meer welkom op school. Orthopedagoge Jojanneke belt, ze wil graag een afspraak met ons maken voor kennismaking, ik heb hier geen zin in en zeg haar dat ze de 41 schooldagen die nog over zijn beter kan gebruiken om nou eens serieus werk te maken van het zoeken voor een vervolgschool voor Rik.
Zij vraagt mij wat ik van de situatie vind. Ik vertel haar dat er een juf was die Rik graag wilde hebben en dat die gefaald heeft en dat ze Rik nu als grof vuil bij de weg zet.Zo denk ik erover. Dat vindt ze spijtig om te horen, zo is het allemaal niet bedoeld.
Jojanneke wil mee naar het ziekenhuis om met de psychiater te kunnen praten. Ik zeg haar dat dat niet bij onze eerst volgende afspraak kan, omdat die maar 20 minuten duurt en bedoeld is om Rik zijn medicijnen te bespreken. Ik zeg haar dat ze dan maar zelf een afspraak moet maken en dat ik dan wel kom.

Maandag 26 april 10.00 uur
Ik bel met de coordinator van Rik zijn psychiater en vertel haar bovenstaand verhaal. Zij zou contact opnemen met Jojanneke. Dit is allemaal niet zo goed gelukt. De psychiater zou eventueel donderdag 29 april om 3 uur kunnen.

Maandag 26 april 10.30 uur
Ik bel Margreet een orthopedagoge van de stichting Molendrift, die wij van Rik zijn PGB hebben ingeschakeld en vertel haar het verhaal van de afgelopen week.
Margreet weet niet wat ze hoort, zij heeft dinsdag 20 april nog contact gehad met Marleen en gevraagd hoe het ervoor stond ook met het oog op de schoolkeuze voor het volgende schooljaar en dat zij daar graag in betrokken wilde worden.
Marleen vertelde dat ze dat nog aan het uitzoeken waren, maar dat ze haar op de hoogte zouden houden, die middag werd dus besloten dat Rik van school kon vertrekken en dat hoorde Magreet dus pas 5 dagen later van mij. Margreet gaat met zwangerschapsverlof en draagt de zaak over aan Ellen, directrice van de Molendrift en vroeger werkzaam op RENN 4. Dezelfde dag neemt de Molendrift nog contact op met school.

Maandag 26 april 16.30
Juf Martha belt, stichting de Molendrift had contact met haar opgenomen. Zij dacht dat er wel sprake was van een misverstand en we moesten beslist nog een keer met elkaar om de tafel. We maken een afspraak voor Donderdag 29 april om 9.00 uur.

Maandag 26 april 16.40
Ik bel naar school en vraag naar de directeur. Ik krijg te horen dat hij in gesprek is en dat hij mij de volgende dag terug zou bellen.

Dinsdag 27 april 9.45 uur
Ik neem contact op met het gemeentehuis, afdeling onderwijs en vraag naar mevr. Benus. Ik had gisteren ook al gebeld, maar toen was zij afwezig. Vandaag bleek dat mevr. Benus gisteren haar been heeft gebroken en dus niet aan het werk is. Ik zou later op de dag terug gebelt worden door dhr. De Groot.

Dinsdag 27 april 10.00 uur
De directeur van de school belt, ik vertel hem dat ik niet blij ben met de gang van zaken en dat ik graag het dossier van Rik in wil zien.
Dit kan en hij zou zorgen dat het donderdagmorgen bij Martha zou liggen. Hij vindt het vervelend dat ik de gang van zaken niet kan waarderen, maar ik moest toch vooral weten dat hun zorg naar Rik uitging. Ik zeg dat ik dat dan maar een rare manier van zorg vind om een kind op deze manier van school te sturen en dat ik daar weinig zorg in kan zien.En dat ik niet begrijp dat meester Jeroen van het Z.M.O.K. een meester die Rik niet kent, hem in 2 dagen kan beoordelen. Iets wat ze op de RENN schijnbaar in 6 jaar niet is gelukt. Naar mijn idee kun je je geen goed beeld vormen van iemand die je 2 dagen in een vreemde omgeving plaatst krijgen.

Dinsdag 27 april 10.10 uur
Jojanneke belt, zij verteld dat het ziekenhuis heeft geprobeerd haar te bereiken, maar dat dat niet gelukt is. Ik vertel haar dat de psychiater donderdag 29 april om 3 uur tijd heeft. Jojanneke stemt er mee in en vraagt of ze ook aanwezig mag zijn bij het gesprek dat we om 9.00 uur met juf Martha hebben, zodat we toch nog kennis kunnen maken. Ik stem daarmee in.

Dinsdag 27 april 12.50 uur
Dhr. De Groot van de gemeente belt. hij vraagt mij naar mijn verhaal, wat ik hem kort vertel. Hij verteld dat mevr. Benus dit normaal doet, maar dat zij nu thuis zit. Hij heeft wat dingen opgeschreven en we spreken af dat als het gesprek donderdag 29 april met Martha niet naar tevredenheid verloopt wij weer contact met hem op zullen nemen. hij zou dan in elk geval kunnen kijken of de school zich wel aan de procedure heeft gehouden.

Donderdag 29 april

Het gesprek op school kan ik met niet meer herinneren, ik heb er geen aantekeningen van gemaakt.
's Middags zijn we naar het ziekenhuis gegaan, met een heel zelfverzekerde Jojanneke. Gelukkig wist de psychiater van onze verhouding met school. Jojanneke begon haar verhaal en vondt dat rik uit huis geplaatst moest worden in een internaat 100 km. verderop ik Zwolle. Ze was er naar onze mening helemaal van overtuigd dat de psychiater dat ook een goede oplossing zou vinden.
Jammer dan, dat was niet het geval, hij gaf aan dat niet wij, maar de school een probleem had met Rik en dat er naar een andere oplossing gezocht moest worden. Dit was de eerste en de laatste dag dat we Jojanneke zagen. We kregen onze vertrouwde orthopedagoge Bieneke terug.

Zij had wel het beste voor met Rik en vertelde dat ze in Emmen een groep aan het opzetten was voor kinderen die niet in een groep konden functioneren. We konden weer verder en het zag er weer positief uit. De overstap naar het V.S.O. van RENN 4 in Emmen beschrijf ik onder mijn verhaal VSO.

Ik wil tot besluit nog even zeggen dat dit een periode was uit het laatste schooljaar. De jaren daarvoor heeft Rik het meestal prima naar zijn zin gehad en heeft hij verschillende hele goede leerkrachten gehad.[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

ZELF MAAR NIET ALLEEN

  • ZELF MAAR NIET ALLEEN Ondersteuning bij de opvoeding van uw kind met ADHD, PDD-NOS. www.adhdcluster4uwervaring.mysites.nl

TWITTER MIRAN VOS


Copyright 2002-2018