Ľ Mijn verhaal MBO

Wat is dit?

We gaan naar het MBO. Eerst zijn we op 2 verschillende scholen geweest, bij de open dagen. Rik had duidelijk een voorkeur.

Daarna zijn we, Rik, meester Wieb, mijn man en ik voor een orienterend gesprek geweest. We wilden graag weten wat de mogelijkheden waren en of het verstandig was om voor de BOL (3 dagen school + 2 dagen stage) te kiezen, of voor BBL (1 dag school + 4 dagen werken). We besloten te kiezen voor BOL omdat Rik wel graag naar school gaat, het meer structuur bied, hij nog vrij jong is (17) en er meer tijd overblijft om de theorie onder de knie te krijgen.

Na dat we gekozen hadden voor BOL hebben we Rik aangemeld en werden we uitgenodigd voor gesprek. Het koste wel moeite om de persoon die de aanmelding moest beoordelen te overtuigen. Maar mede omdat meester Wieb heel enthousiast was en zeker wist dat Rik de vaardigheden had, kregen we een kans.

Het begon met 2 introductie weken. Rik vond het heel leuk. Toen begonnen de lessen echt. Dat was wel even wennen. Het tempo ligt voor hem best hoog. In de theorie les zitten ca. 40 jongeren en je moet zelf aantekeningen maken. Praktijk vindt hij wel heel leuk. Engels heeft hij nog nooit echt gehad.

Hij gaat wel met plezier naar school, maar na een paar week wordt het hem te veel, hij zit ingestort in de kleedkamer, heeft het gevoel dat hij stom is. Hij kan alle veranderingen niet zo snel verwerken.

Toen Rik aangemeld was voor het MBO kreeg hij ook gelijk een rugzakje mee. Dat is een financiering waar hij extra begeleiding mee zou krijgen op school alleen kwam dat niet op gang omdat, niemand wist hoe dat op gang te krijgen was.

Rik zat dus ingestort in de kleedkamer. Er was paniek! Rik moest opgehaald worden en er werd gelijk een afspraak gemaakt voor een gesprek.
Ik had natuurlijk met Rik gesproken en vroeg wat er gebeurt was en of hij het wel leuk vond op school. Hij vond het wel leuk op school, het werd hem alleen even te veel. Alle nieuwe dingen en informatie kon hij even niet meer aan. Dit was voor ons niets nieuws, dit gebeurt wel vaker als Rik in nieuwe situaties komt waar hij heel veel moet verwerken.

Ik ga heen voor het gesprek. Zijn docent die hem kookles en koken theorie geeft had ik ook al aan de telefoon gehad.
Hij was erg geschrokken en wilde weten hoe het met Rik was.
Ik vertelde dat het goed ging en dat we dit wel vaker mee maakten, maar ik kon hem niet echt overtuigen.
Vol goede moed ging ik dus naar het gesprek om uit te leggen wat er was mis gegaan en dat het allemaal wel mee valt.

Die kans kreeg ik eerst niet. Docent v.d. Zwaag (kok) was er en de docent die hem had aangenomen.
Deze laatste zag het helemaal niet meer zitten. Ik kreeg echt een stortvloed van woorden over me heen en kreeg dus niet de kans te vertellen hoe ik het zag. Hij zei dat het een grote inschattings fout was Rik aan te nemen en dat hij dat niet had moeten doen.

Gelukkig was docent v.d. Zwaag wat rustiger en wilde wel verschillende dingen weten. Hij zei ook wel dat hij geen ervaring had met leerlingen als Rik en dat hij erg geschrokken was en bang om Rik te beschadigen. Ik zei hem dat dat wel mee zou vallen, maar kon hem er niet mee overtuigen. Hij wou wel weten, hoe ik nou dacht hoe we verder moesten. Ik vroeg hem Rik de kans te geven tot de herfstvakantie, zodat de hulp met het rugzakje ook op gang kon komen en dat we daarna verder zouden kijken.
Hij was het met mij eens, maar wilde wel meer van Rik zijn aandoeningen af weten en hoe hij daar mee om kon gaan.

Toen Rik begon aan het MBO moest hij ook een stageplek hebben. Ik heb al verteld dat hij ook 1 dag in de week kookles volgde bij studio 4 all, met 2 hele leuke koks. Erik en David. Zij waren erg bij Rik betrokken en wisten niet of het wel een goede keuze was Rik deze opleiding te laten volgen. Hij zou daar geen bescherming hebben, vooral David vond het erg en probeerde mij echt te overtuigen het niet te doen. Ik zei hem dat Rik in ieders geval de kans moest hebben het te proberen en als het niet zou gaan hij gewoon weer bij hun terug zou komen. David vond het erg, maar heeft ons wel weer verder geholpen.

David ging uit eten bij eetcafe de Buurvrouw, waar hij een oude vriend trof die het eetcafe runde. Dat was Frans. Hij vertelde over Rik en dat hij nog een stageplek moest hebben, eigenlijk op een beschermende plek. Frans komt van oorsprong uit de jeugdzorg en had meer jeugd op stage gehad, met verschillende soorten problemen. Hij wou Rik wel spreken.
David vertelde ons dit en vroeg of Rik bij eetcafe de Buurvrouw wilde solliciteren voor een stageplek. Zo gezegd, zo gedaan. We zijn op sollicitatiegesprek geweest en Rik werd aangenomen. Ben ik David nog steeds dankbaar voor en Frans natuurlijk ook.

Om terug te komen bij school. Ik kwam bij de Buurvrouw en vertelde Frans wat er was gebeurd en hoe ze er op school overdachten. Frans bood aan dat hij docent v.d. Zwaag het zou uitleggen en hem wel wou begeleiden. Ik had het ook allemaal wel kunnen vertellen, maar ja, ik ben zijn moeder en de overtuiging dat ik het beste voor Rik wilde en niet dat hij koste wat kost die opleiding moest doen was er niet. Ik was dus blij met het aanbod en nam het aan.

Frans die de stagebegeleider van Rik is, leermeester genoemd, maakte er echt werk van en heeft het goed over kunnen brengen. Frans heeft ook de klas voorlichting gegeven en hij is ook mee op oudergesprek geweest, waar we ook kennis maakten met de ambulant begeleiders (rugzakje) Ik had het kantoor van de begeleiding maar zelf gebeld. De situatie verteld en gevraagd wanneer de begeleiding inging. Ik kreeg een rechtstreeks email-adres en na een mailtje was het zo geregeld.
We hebben besproken welk soort hulp Rik het beste kon gebruiken en er werden afspraken gemaakt. Saskia werd de begeleidster van Rik.

Er werden goede afspraken gemaakt, Saskia gaat Rik helpen met huiswerk, met plannen, wat je toch veel moet doen op het MBO en houd ook contact met docent v.d. Zwaag. En Frans zorgt ervoor dat Rik de gerechten/technieken die Rik die week gaat doen op school eerst in alle rust bij De Buurvrouw kan oefenen zodat het hem al bekend is voordat hij het in de grote groep moet doen. Frans onderhoud ook veel contact met school en natuurlijk met ons.

Na de herfstvakantie begint de derde periode, we hadden al goede berichten gehoord via Saskia en Rik zelf natuurlijk en we hadden weer een oudergesprek. Rik, mijn man en ik gingen heen. Een 10 minuten gesprek, het was ons in al die jaren nog nooit gelukt om Rik zijn voortgang in 10 min. te bespreken. We kwamen aan bij docent v.d. Zwaag. Het gesprek was heel positief. Rik was enorm vooruit gegaan en hij denkt dat er nog wel meer uit te halen is.

Deze man wist niks van dit soort kinderen, hij heeft er niet voor geleerd, maar heeft besloten er uit te halen bij Rik wat erin zit. Hij heeft hier zelf veel voor moeten leren en het lukt hem. Wij zijn heel trots op deze docent van der Zwaag, die zelf zoveel moeite doet om Rik een kans te geven. We zitten nu in die derde periode en ik hoop dat Rik hem goed doorkomt en dat we dan weer op een positief oudergesprek kunnen komen.Apil 2009

De derde periode is afgelopen en Rik heeft de beoordelingsgesprekken over de afgelopen periode. De vooruitgang is niet zo snel gegaan als in de tweede periode, maar zijn docent is best tevreden. Rik is helemaal niet tevreden na het eerste gesprek. We hebben dit thuis doorgenomen en hem er ook opgewezen kritisch naar zichzelf te kijken. Hij heeft thuis weinig aan huiswerk gedaan, omdat hij dacht dat het werk wat hij met de begeleidster op school deed wel genoeg was. Hij zag nu zelf ook wel in dat hij er meer aan moest doen en kon iets beter gestemd naar het tweede gesprek gaan. Hier heeft zijn docent ook gezegd dat hij best tevreden was en wat richtlijnen voor Rik meegegeven. Er wordt een afspraak gemaakt waar Frans (leermeester) Rik en ik de hele periode en de toekomst nog even door zullen spreken.

Frans(leermeester), v.d. Zwaag (docent), Rik en ik zitten bij elkaar om de situatie te bespreken. De toekomst ziet er nog steeds goed uit. Rik heeft goed zijn best gedaan en ziet zelf ook in dat hij thuis wat meer moet voorbereiden. Ook zijn er weer afspraken gemaakt over wat hij bij zijn stagebedrijf gaat oefenen.

Ook wordt er alvast verder vooruit gekeken. Rik heeft nog niet het niveau bereikt voor het tweede leerjaar, maar toch wordt er alvast besloten dat hij meegaat naar het volgende leerjaar. Dit is een hele geruststelling. Tot nu toe hebben elke periode in onzekerheid gezeten of hij mocht blijven. Nu hebben we voor langere tijd zekerheid. Alleen dit al geeft heel veel rust.

De docent heeft er goed over nagedacht en ziet nog altijd mogelijkheden in Rik. De reden hem mee te nemen naar het tweede leerjaar is dat hij dan in de zelfde groep blijft en hij zijn docent blijft, zodat de veranderingen zoveel mogelijk beperkt blijven. Ook gaan we er vanuit dat hij stage kan blijven lopen bij eetcafe De Buurvrouw, dit is op dit moment nog niet helemaal zeker, omdat Frans (leermeester) niet meer de eigenaar van De Buurvrouw is, maar er is hem min of meer wel toegezegd dat er niets zou veranderen.

We gaan er deze periode weer vol goede moed tegenaan. Thuis weer meer voorbereiden en Rik heeft er zin in. We hopen dat de volgende periode weer een goede vooruitgang oplevert. De begeleiding op school zal zich nog meer richten op het leren plannen, dit is heel erg moeilijk voor Rik.

Wij zijn heel erg tevreden en blij met het tot nu toe behaalde resultaat.


12 maart 2010

Vandaag ontving ik een mailtje van Martijn, die leerkracht is en in mijn verhaal veel dingen herkent. Hij vertelde dat hij een logeer-opvang is begonnen. Ik zal zijn site bij de links zetten. BUITENGEWOON-LOGEREN

Dit mailtje zette mij er toe aan mijn eigen site weer eens bij te werken.

We hebben de eerste 2 periodes van het 2e leerjaar op het MBO afgesloten. Ik heb de afgelopen week weer een gesprek gehad met v.d. Zwaag(leerkracht) en Frans(stagebegeleider).
en eerlijk gezegd valt de ontwikkeling van Rik dit jaar tegen. Hij heeft een aangepast programma op school en hij zou het hele programma dan in een derde leerjaar af kunnen ronden. Deze mogelijkheid wordt ons nog steeds geboden, maar er zijn ook andere opties ter sprake gekomen.

Het leren van de theorie gaat Rik steeds moeilijker af. Hij moet, als hij een diploma wil halen examen doen in Engels en Nederlands. Dit zijn vakken die hij niet beheerst. Ook moet de sneller en zelfstandiger gaan werken en ook daar zit niet veel groei in.

We hebben nog 13 weken en we gaan ook kijken hoe hij zich in die tijd verder ontwikkeld, maar het lijkt erop dat het heel moeilijk gaat worden.
Ook komt hij als hij doorgaat op deze school volgend jaar in een nieuwe klas met een nieuwe mentor en dat maakt het niet gemakkelijker. Vooral omdat Rik in het begin van het schooljaar altijd al tijd nodig heeft om erin te komen en weer aan de situatie moet wennen.

Daarom hebben we wat meer opties bekeken. Rik geeft aan dat hij het ook wel ziet zitten om meer praktijk te draaien, omdat hij het beste in de praktijk leert.
BBL (4 dagen werken + 1 dag school) is echter geen optie, omdat je dan toch betaald wordt en er ook een bepaalde produktie van je verwacht wordt. v.d. Zwaag en Frans brachten ter sprake dat een beschermde werkplek misschien een optie was en zouden even verder kijken.

Een paar dagen geleden had ik contact met Anyk (ambulant begeleider van school) die de begeleiding van Saskia over heeft genomen. Zij vertelde dat er nog een andere school is, het Rea-college. Dit is een MBO onderwijsinstelling die les geeft aan mensen met allerlei soorten beperkingen, maar je kunt er alleen terecht met een Wajong.

Natuurlijk heb ik gelijk de site van het Rea-college bekeken en opzich lijkt het me wel een mogelijkheid.
Ook heb ik vast papieren gedownload via het UWV voor de aanvraag van een Wajong-uitkering.

Ik moet mij verder nog in alles verdiepen en zal ook nog contact zoeken met het Rea-college om te kijken wat zij eventueel voor Rik zouden kunnen betekenen.
24 maart heb ik weer een gesprek hierover met Anyk en ik verwacht dat ook zij mij er meer over zal kunnen vertellen en zodra ik er meer van weet zal ik er natuurlijk over schrijven.

Kortom is de situatie dus zo, dat het allemaal niet zo loopt als dat we hadden gehoopt, maar de school ons beslist niet laat zitten en we met z'n allen opnieuw gaan bekijken wat de mogelijkheden voor Rik zijn.

Hierover zal ik zodra ik meer weet, de site aanvullen.


17 mei 2010

Er zijn weer heel wat dingen gaande. Rik mag 3 jaar doen over de 2 jarige opleiding tot kok. Dit ging ook heel goed, maar er zijn nu wat serieuze problemen. Het MBO moet je afsluiten met voldoendes voor Nederlands en Engels. Deze vakken worden in grote groepen gegeven, waarin je jezelf verder moet redden. Dit werkt dus niet voor Rik, hij heeft nog nooit engelse les gehad en op het MBO gaan ze van een bepaald niveau uit en hebben ze geen beginnersniveau.
We zijn nu de mogelijkheden aan het onderzoeken.

De 1e die wij kunnen bedenken is bijles (het liefst thuis en alleen) in Engels en Nederlands, maar dat kost natuurlijk een paar centen.

Verder zijn wij erop gewezen dat het Noorderpoort ook de afdeling MAATWERK heeft, we zijn daar op gesprek geweest, bij een hele aardige man, met een hele goede instelling, die met een groep andere mensen deze onderwijs methode opgezet hebben om een groep jongeren die anders buiten de boot vallen de kans te geven een MBO diploma te halen. Dit is vooral voor jongeren die nog niet weten welke richting ze op willen en krijgen hier dan ook de mogelijkheid om in verschillende richtingen stage-ervaringen op te doen tot dat ze tegenkomeen wat ze leuk vinden. Het onderwijs is 4 dagen praktijk en 1 dag theorie.
De klas bestaat uit 20 jongeren, die les krijgen op een laptop, maar je moet wel zelfstandig je taken uit kunnen voeren. Dit was voor Rik dus niet de oplossing, maar ongetwijfeld voor een heleboel andere jongeren wel.

Dan is er nog een school van het Noorderpoort (zit trouwens op verschillende plaatsen in Nederland) en dat is het REA-COLLEGE.
Hier kun je alleen heen als je een Wajong-uitkering hebt. Wij hebben binnenkort een uitnodiging bij het Rea-college en daarna zal ik er wel wat meer over kunnen vertellen.
Wat ik tot nu toe weet is dat ze er onderwijs geven van basisonderwijs tot MBO 4 in theoretische vakken die je nodig hebt voor je opleiding, dus in Rik zijn geval Nederlands en Engels, op individueel niveau in hele kleine groepjes. Hiervoor ga je 1 dag in de week naar school. De vaktheorie leer je in de praktijk op je stage. De toelating schijnt alleen heel streng te zijn, want ze geven een diploma- en baangarantie en krijgen ook dan pas uitbetaald door het UWV.(vandaar dus de Wajong) dit is wat ik er nu van weet, zodra ik meer weet zal ik het bijstellen of aanvullen.

Vandaag zijn we dus naar het UWV geweest om die Wajong(uitkering) aan te vragen en we hadden een uitnodiging bij de verzekeringsart. Een hele aardige mevrouw die ons verhaal ook wel leek te begrijpen en ook duidelijk noteerde dat we niet voor een uitkering kwamen maar, omdat we een toegang naar het Rea-college wilden. Over een paar weken krijgen we een uitnodiging voor een gesprek met de arbeidsdeskundige en dan horen we ook of Rik wel of niet in aanmerking komt. Wordt vervolgd dus.

Bij links zal ik de links naar MAATWERK en het REA-COLLEGE zetten.


21 mei 2010

GEDONDER! Daar lijkt het tenminste op. Er komt steeds meer druk om een andere schoolkeuze te maken. We zouden op zoek gaan naar mogelijkheden om het voor Rik makkelijker te maken. En de orthopedagoge zou ons daar mee helpen.
Rik moest maar eens een beroepentest doen, misschien was er wel iets anders wat bij hem paste. Daar kwam uit dat Sociale Dienstverlening wel wat voor hem was. Dat was niet zo'n goede uitkomst, dat zijn allemaal opleidingen op een hoger niveau. Komt dus niet uit. We hadden al besproken wat eventueel wel of niet wat voor Rik was en we waren het gesprek met de school voor Maatwerk al aangegaan en ook uit dat gesprek, met een objectief iemand kwam uit dat Rik eigenlijk gewoon in de keuken wil werken.

Dit zint onze "hulpverlener" schijnbaar niet dus moest er nog meer gesproken en getest worden met Rik. Dus stel je de vraag vindt je dieren ook leuk. Natuurlijk zegt Rik ja en dus is er weer een nieuwe optie.
Er zijn nu al zoveel ideeŽn aangedragen bij Rik dat hij thuis amper te hanteren is, omdat hij niet weet waar hij aan toe is.

IK DACHT ALTIJD DAT ORTHOPEDAGOGEN HADDEN GELEERD DAT KINDEREN STRUCTUUR NODIG HADDEN, DIT IS DENK IK ALLEEN MAAR ALS HET HUN PAST.
Rik werd in ieders geval gek van al die "goed bedoelde" ideeŽn en adviezen. het volgende E-Mail gesprek volgde.


Goedemorgen allemaal,


Woensdag hebben Klaartje en ik een flinke tijd met Rik gepraat om te kijken hoe het nu moet voor volgend jaar. Ik begreep van hem dat school voor Maatwerk niet geschikt is. Jammer maar we kijken gewoon verder. Uit het gesprek (+ wat digitale testen) woensdag kwam naar voren dat dieren en mensen Rik interesseren. Ik ga proberen voor hem te regelen dat hij een dag of dagdeel mee kan lopen op de volgende scholen:
AOC Terra, Hereweg Groningen, opleiding dierverzorging, niveau 1
AlfaCollege, Dierenriemstraat Groningen, opleiding zorg en welzijn, niveau 1
Aangezien het hem beide wel leuk lijkt, hebben wij hem geadviseerd om in de omgeving te kijken naar een aantal bedrijven en te vragen of hij een dag of dagdeel mag meelopen. Met dhr. van der Zwaag is afgesproken dat dit ook onder schooltijd mag.
Ik heb nog geen data van eventuele meeloopdagen, ben er mee bezig en zodra ik meer weet stel ik jullie op de hoogte

Met vriendelijke groeten,

A d J


Goedenmiddag,


Vrijdag 27 mei kan Rik meelopen bij het AOC Terra. Hij moet om 9.00 uur bij de receptie zijn. Ik zorg wel dat ik er ook ben om hem in het begin even wegwijs te maken.


--
Met vriendelijke groeten,

A d J
CoŲrdinator Studie en handicap


Hallo,

Wij hebben een gesprek gehad bij Maatwerk en het was precies wat voor die tijd ook al besproken was en wat hij later ook nog weer telefonisch met jou besproken heeft, voor jongeren die niet weten wat ze willen. Daarnaast hebben ze 1 dag voor de theorie in klassen van 20 jongeren, dus dat veranderd het probleem niet.

Verder ben ik het er niet mee eens, al dat getest. Ik heb de vorige keer al verteld dat wij altijd dieren hebben gehad, geiten, kippen, varkens, honden, katten en een koe. Natuurlijk vindt Rik dieren leuk, maar niet om ze te verzorgen en al helemaal niet om de stront op te ruimen. Ook heeft hij al verschillende soorten tuinen mogen onderhouden, groente tuin, kruiden tuin, en bloemen tuin, het is geen stads kindje ofzo. Het is gewoon niets voor Rik.

Rik weet vanaf jongs af aan al dat hij de keuken in wil. Ik ben nu bezig met het UWV en het Rea-college. Dat wachten we eerst maar eens af.
Ook heb ik een onderwijzeres gevonden die gespecialiseerd is om kinderen met ADHD, PDD-NOS nieuwe dingen te leren en zij wil met Rik aan Nederlands en Engels werken.

Mijn vraag is op te houden Rik steeds andere dingen aan te praten, want hij vindt alles wel leuk als je het maar op de juiste manier brengt. Zorg en Welzijn vindt hij ook leuk kwam al uit de vorige test, maar wat hij daaraan leuk vindt, horen hoge opleidingen bij dus dit zaait alleen maar onrust.

Het antwoord op je mail is dus NEE. Rik gaat 27 mei niet naar AOC-Terra, maar gewoon naar stage.

Gr.

Miran

Ik was zo boos vandaag. Ze doen maar wat, je praat er met ze over en dan hebben ze alle begrip en weten ze wat je bedoeld en je draait je om en ze doen maar waar ze zin in hebben.
Ik ben dit spuugzat en ik zie dit ook steeds op andere scholen en bij andere kinderen gebeuren.
Daarom heb ik besloten om mijn ervaring niet alleen langer te delen via deze website, maar ook andere ouders die tegen dezelfde problemen aanlopen te ondersteunen.
Wilt u hier meer over weten kijk dan onder VECHT VOOR JE RECHT.

Wordt vervolg....

15 juli 2010

SUCCES! Daar lijkt het in ieders geval op. Ik zal eerst even vertellen wat er de afgelopen maand allemaal gebeurt is. Wij waren bezig met het UWV om een Wajong status voor Rik aan te vragen om toegang te kunnen krijgen op het Rea-college. Na het eerste gesprek met de verzekeringsarts hadden wij een open dag op het Rea-college en hier bleek dat zij eigenlijk vooral gericht zijn op zakelijke dienstverlening en dat ze helemaal niets hebben met horeca. Dit viel dus ook af.

Daarna hadden we het 2e gesprek bij het UWV met de arbeidsdeskundige. Zij en de verzekeringsarts hadden Rik al besproken en hij kwam zeker in aanmerking voor een Wajong uitkering. Wij vertelden dat het Rea-college niet door ging, maar dat maakte geen verschil. We hadden nog meer opties en die konden wij allemaal gewoon proberen. Als het dan allemaal niet zou lukken, dan kan er via het UWV misschien ook nog een leerwerkplek gezocht worden.
Rik krijgt in ieders geval vanaf augustus as. een uitkering.

De orthopedagogen hebben nog wel heel erg hun best gedaan.
Ze hebben contact opgenomen met La Place voor een werkplaats met interne opleiding. Uitgelegd hoe het met Rik zat en hij kon wel langs komen voor een gesprek.
Een orthopedagoge, Rik en ik erheen, voor een informatief gesprek. Nogmaals uitgelegd wat het probleem was met Rik en dat gaf allemaal niets. Als de motivatie maar goed was, daar ging het allemaal om. Dus een afspraak gemaakt voor een sollicitatiegesprek.

Rik heeft samen met Frans (jobcoach/leermeester)een week lang geoefend met solliciteren en is zelfs naar een voor Rik onbekende geweest, om een proef sollicitatiegesprek te houden. Dit verliep heel goed.

Rik dus naar het sollicitatiegesprek. Ik zat buiten op het terras. Ik kon hun niet horen, maar ik kon Rik zijn houding wel zien en dat zag er goed uit. Na een half uurtje kwam Rik eraan, of ik er even bij kwam zitten.
De conclusie was, Rik was wel gemotiveerd en het sollicitatiegesprek was ook heel goed gegaan, maar hij voorzag problemen met de scholing. Wij waren zo flauw als wat, waar waren de voorgaande gesprekken dan goed voor geweest.

Gelukkig had Frans nog een adresje, bij de Boerderij in Slochteren. Daar is de eigenaar (Marijn), een bekende van Frans. Frans had al eens geinformeerd of Rik daar een stageplaats kon krijgen, maar het ging nu om een BBL plaats, 4 dagen in de week.

Frans en Rik samen naar Marijn toe en hebben een gesprek gehad. Rik mocht daar een week proeflopen om te zien hoe hij zijn werk deed en of hij in het team paste. Hij kon de woensdag daarop beginnen. Dit was afgelopen week.

Ik heb Rik deze week de hele week gebracht en gehaald. De eerste dag bleef ik op afstand, maar ze hadden me wel gezien en Merijn kwam gelijk kennis maken. Meteen een leuk gesprek en de volgende dag, als ik Rik weer op kwam halen mocht ik de Boerderij bij de Freylemaborg bekijken. Super leuk daar en wat nog belangrijker is, ik maakte kennis met het team, wat een geweldige mensen. Ze waren tevreden over Rik en hadden al snel besloten dat Rik daar mocht komen, komend schooljaar. Dit boven alle verwachting van mij, want als je Rik zag zitten, met zijn overschillige antwoorden en op de 2e dag dat ik daar samen met het team zat bijna een grote mond, dacht ik, daar gaat je kans, maar gelukkig was dat niet zo. Ze hebben daar ervaring met dit soort jongens en dat doen ze op een hele leuke (niet uit het boekje) manier. Gewoon met boerenverstand. Beter kun je het niet hebben. Vanmiddag hebben we het afsluitende gesprek, hoe nu verder en ik ben heel benieuwd wat daar uit komt, ik ga uit van een goede uitkomst, maar ja.........

Wordt vervolgd.

16 juli 2010

Gisteren zijn we voor het afsluitend gesprek bij De Boerderij geweest, gelukkig is alles goed verlopen.
Uit het gesprek bleek nogmaals dat ze tevreden waren over Rik en dat hij daar voor het volgende schooljaar een BBL-plaats kan krijgen.
En wat heel erg leuk is, hij kan daar deze week al beginnen met vakantiewerk. Dit is helemaal super. Nu kan Rik alvast echt wennen aan zijn nieuwe werkplek, voordat hij met zijn nieuwe opleiding begint. Rik heeft er ook erg veel zin in.

Uit het gesprek bleek nogmaals hoe leuk Merijn het ook vindt om juist dit soort jongens te begeleiden en op te leiden en ook zijn team is er helemaal op ingesteld.

Voor Rik duurde dit gesprek te lang en hij ging al vast met 1 van zijn collega's praten. Zo snel heeft hij zich nog nooit ergens op zijn gemak gevoeld. Heerlijk om te zien en dit is te danken aan de hartelijkheid die het hele team uitstraald, maar ook aan de afgelopen 2 jaar, waar het team van eetcafe De Buurvrouw en zijn mentor op school Dhr. v.d. Zwaag Rik hebben begeleid, naar wat hij nu is en kan. Het gaat nu natuurlijk allemaal over de nieuwe periode en daar zullen we ons ook verder op richten, maar ook deze mensen hebben geweldig werk afgeleverd.

Ik heb altijd veel opmerkingen bij het onderwijs van tegenwoordig, voor dit soort jongeren. Voor hun zou er naar mijn mening weer een gewone ouderwetse vakschool moeten komen, waar het niet gericht is op competenties en allerlei randvakken, maar dankzij dit soort mensen is er toch de mogelijkheid voor hun een vak te leren. Het vergt heel veel van hun, want het is niet gemakkelijk. En al moet je er naar zoeken, gelukkig bestaan ze.

We zullen zien hoe het volgend schooljaar verloopt, ik heb Rik op het allerlaatste moment nog in geschreven op een BBL opleiding en ik hoop dat ook dit goed komt. Tot nu toe heb ik nog geen reactie van school.

7 november 2010

Het heeft even geduurd met het bijwerken van dit onderwerp, maar Rik is aangenomen op het Alfa-college. Er zijn al verschillende gesprekken geweest met de ambulant begeleiders en we hebben zelfs al een handelingsplan. Ziet er allemaal goed uit. De huiswerkbegeleiding is vanaf deze week opgestart en we hebben een dyslesxiepas aangevraagd, of we die ook echt krijgen weet ik niet, want de andere school had ik ook die gegevens doorgestuurd, maar daar is nooit wat mee gedaan. Nu heb ik er wel vertrouwen in. Rik heeft maar een paar leraren en de klassen zijn klein en het contact goed. Ik hoop dat hij hier zijn theorie wel haalt.

Op zijn werkplek gaat het in iedersgeval erg goed. Rik gaat goed vooruit. Hij ligt ook nog steeds goed in de groep en kan goed met de anderen samenwerken. Ik begin er echt in te geloven dat het nu wel goed komt.

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

ZELF MAAR NIET ALLEEN

  • ZELF MAAR NIET ALLEEN Ondersteuning bij de opvoeding van uw kind met ADHD, PDD-NOS. www.adhdcluster4uwervaring.mysites.nl

TWITTER MIRAN VOS


Copyright 2002-2018